Help je mee het lesmateriaal te verbeteren?

Op de i&i conferentie van 10 november j.l. hebben we het startsein gegeven voor de “community informatica”, waarin we als informatica-docenten gezamenlijk het keuzethema’s-lesmateriaal ondersteunen en onderhouden.

Via de bijgaande vragenlijst kun je aangeven hoe je mee wilt doen, en hoe de community het lesmateriaal voor jou zou kunnen verbeteren. Dit artikel is een toelichting bij die vragenlijst.

Klik hier voor de vragenlijst

We beginnen dit schooljaar met een klein aantal themateams en gebruikersgroepen. Volgend schooljaar proberen we dat aantal flink uit te breiden, om zo snel mogelijk alle keuzethema’s en alle regio’s af te dekken.

De vragenlijst bestaat uit twee delen: in het eerste deel vragen we je feedback: op welke manier(en) kunnen we het keuzemateriaal verbeteren, in het bijzonder voor jouw lessen? In het tweede deel kun je aangeven of en hoe je op korte termijn (dit schooljaar) mee wilt en kunt doen. We begrijpen dat veel docenten dit schooljaar al behoorlijk vol gepland hebben: in het voorjaar komen we met de plannen voor volgend schooljaar, met meer mogelijkheden om je eigen planning hierop af te stemmen.

Tip: je activiteiten in een themagroep of gebruikersgroep vormen onderdeel van je professionalisering als docent. Overleg vooraf met je schoolleiding hierover, dat kan het plannen gemakkelijker maken.

Hoe kan de community jou helpen?

Hoe kun jij in je dagelijkse lespraktijk geholpen worden met het keuzethema’s lesmateriaal?

  • Welke onderdelen besparen je tijd bij voorbereiding, gebruik en afronding (nakijken)?
  • Welke onderdelen helpen om je leerlingen meer bij het materiaal te betrekken?
  • (eigen opmerkingen bij dit initiatief)

We komen later nog met de mogelijkheid om per keuzethema feedback te geven.

Hoe kun jij meedoen in de community?

Wil je meedoen in een themateam?

Een themateam is bedoeld voor de ondersteuning van een keuzethema; bij een enkel thema zijn soms meerdere lesmodules beschikbaar. Een themateam komt ca. 6 maal per jaar bijeen, meestal online. Het themateam is verantwoordelijk voor de ondersteuning en het (klein) onderhoud van het materiaal van dat thema.

Je kunt deelnemen aan een themateam als je bijzondere expertise hebt rond dat thema, die je wilt delen - maar ook als je bijzondere belangstelling hebt, en nog veel wilt leren.

Voor de meeste leden zijn de inspanningen beperkt tot deelname aan themateam-bijeenkomsten, met enige voorbereiding en/of na-werk. Hiervoor is er geen vergoeding - maar het levert wel een bijdrage aan je professionalisering als docent.

De dagelijkse (meestal: wekelijkse) taken worden gedaan door 1 of 2 trekkers per themateam. We rekenen hiervoor op een structurele inspanning van 1-2 uur per week, waarvoor een vergoeding mogelijk is.

Het werk van een “trekker” bestaat bijvoorbeeld uit: het schrijven van korte stukjes bij het thema (i&i nieuwsbrief, forum), het geven van voorlichting aan een gebruikersgroep, het (helpen) beantwoorden van vragen op het forum, het verwerken van feedback van gebruikers, het organiseren van de themateam-bijeenkomsten, enz.

Mogelijk heb je interesse in meerdere themateams. Geef dit dan aan in de vragenlijst; we beginnen dit schooljaar met een klein aantal themateams.

Doe je mee aan een gebruikersgroep?

De gebruikersgroepen worden voornamelijk regionaal georganiseerd, als fysieke bijeenkomsten. Per jaar gaat het om 4-6 bijeenkomsten, mogelijk gecombineerd met de reguliere regionale bijeenkomsten. Het doel van een gebruikersgroep is om gezamenlijk het gebruik van bepaald lesmateriaal voor te bereiden (o.a. nascholing); om feedback te (leren) geven op het lesmateriaal; om het lesmateriaal (te leren) aan te passen; om toetsvragen te (leren) maken, opdrachten uit te werken; enz.

Deelname aan een gebruikersgroep vraagt, naast de eigenlijke bijeenkomsten, soms wat voorbereiding en na-werk, bijvoorbeeld om de feedback goed te formuleren. Dit kun je zien als onderdeel van je professionalisering.

Mogelijk organiseren we ook enkele landelijke online bijeenkomsten.

Andere opmerkingen, suggesties

Heb je nog andere opmerkingen, suggesties, ideeën voor het organiseren van de community rond het keuzethema’s-materiaal?